dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

Historik - Äppelhyllan

Äppelhyllans historia

Den första Äppelhyllan invigdes 1993 på Härnösands bibliotek efter inspiration från Library of the Handicapped Child i London. Library of the handicapped Child var ett specialbibliotek för barn med funktionshinder som drevs med hjälp av pengar från den kända författaren Enid Blyton. Vid invigningen på Äppelbiblioteket i Härnösand fanns en konstnärlig utsmyckning i form av en stor mörkröd äppelkoja i trä. Idag finns det äppelhyllor på många bibliotek runt om i Sverige. Alla ser olika ut men tanken är att Äppelhyllorna ska innehålla böcker för och om barn med funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter samt visa på olika hjälpmedel.

Äppelloggan

Äppelhylleloggan

Kultur i Väst (fd Regionbibliotek Västra Götaland) och Länsbibliotek Jönköping fick tillsammans medel från Kulturrådet för att ta fram en logotype för Äppelbiblioteken. Till vår hjälp har vi haft en femhövdad jury som har företrätt följande: Kunskap om olika funktionshinder, marknadsföring inom bibliotek, design.

En bra logotype för denna verksamhet ska vara en:
· Signal = om något roligt, nämligen läsning
· Orienteringspunkt = här hittar man det!
· Ikon = för en aktivitet; biblioteksbesök

Juryns samlade erfarenheter säger också
· Klarröd färg är att föredra, rött betyder mogenhet, sötma, passion och aktivitet, rött höjer vakenhetsgraden och förbereder till aktivitet
· Logotypen ska skilja sig från frukten Äpple, eftersom det kan ge associationer till just - frukt.
· Pigga ögon och ögonkontakt är starka signaler för uppmärksamhet. Ögonkontakt är viktigt för teckenspråkstalande och också för barn med utvecklingsstörning.

· Logotypen får gärna vara gullig
· Inga ovidkommande detaljer ska finnas med. Nu finns ett äpple, som jurygruppen har enats om. Det har gjorts av Dan Greider, som är anställd på Wagner Form.

-1