dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

Äppelhyllans länksamling

Organisationer

Talknuten - Barn och unga med språkstörning

DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

FDB Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Dyslexiförbundet FMLS

FUB Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO

Hörselskadades Riksförbund, HRF

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

Autism- Asbergerförbundet

Riksorganisationen Attention som arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Rädda Barnen
Böcker och material

Svenska Downföreningen

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
med länkar till Västanviks resurscenter, Dövas Tv, Ungdomsförbundet och handalfabetet

SRF Synskadades riksförbund

US Riksorganisationen Unga Synskadade 

Skoldatatek - Datateken ger funktionshindrade barn och deras föräldrar möjlighet att skaffa sig kännedom och kunskap om datorns möjligheter som lek och undervisningshjälpmedel. Datateken drivs i landstingens regi.

Taltidningar - taltidningsproducenternas förening

 

Statliga myndigheter

Om särskilt stöd - Skolverket - skolutveckling - information om olika resurser för elever i behov av särskilt stöd.

Diskrimineringsombudsmannen

Myndigheten för delaktighet
Sammanslagning av Hjälpmedelsinstitutet och Handisam

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Här hittar du material, böcker och annat som behövs i skolarbetet samt länkar till specialskolorna.

Hörselboken

Särnet
Särskolans nätverk i Sverige

Myndigheten för tillgängliga medier - MTM
Främjar tillgång till anpassade medier som t ex tal- och punktskriftsböcker.
Legimus.se hittar du talböcker av alla sorter, punktskriftsböcker och taktila böcker. Sedan är det bara att beställa på ditt närmsta bibliotek. Punktskriftsböcker lånar du dock direkt från TPB.
På barn-sidorna i Legimus.se kan du läsa mer om vad de gör och hur du får tag på bl a talböcker. Du kan hitta boktips och skicka in egna, spela enkla spel för synsvaga barn. 
MTM ger ut en tidskrift som heter "Bibliotek för alla". Den är gratis.

Lättläst - Myndigheten för tillgängliga medier
8 sidor, LL-förlaget mm

Kulturrådet - tillgängligt kulturliv
Nyheter, kriterier, rapporter

 

Resurser

Pictogram.se

Barnlogopedmottagningen i Borås ger tips för tal- och språkträning.

Tillgänglighetstest av appar - Appsök (Stockholms läns landsting)

-1