dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

 

 

Arkiv för Marsexpress 2020

Sajten marsexpress2020 är borttagen men vi har sparat de flesta dokument. 

Inspiration

Framtidsvision MarsExpress pdf

Inspiration Framtidens barnbibliotek

Göteborgs stadsbibliotek

Mötesplatskonferens i Borås
Beskrivning av ett projekt i första och andra steget från 2005 tom 2007.
Borås Mötesplats 10 – 11 oktober 2007.
Läs beskrivningen här. (pdf)
Anna Gullstrand, konsulent Regionbibliotek Västra Götaland

Hösten 2007 - rapport
Läs rapporten här. (worddokument)

"Inblick, avtryck, utblick Kultur Västra Götaland 2005/2006” 
Artikel om Mars Express speglad från projektdeltagare i Mölndal.  Artikeln är ej tillgänglig längre

Artikel om projektet i Framsidan, tidskrift utgiven av Regionbibliotek Västra Götaland.  
 "Inblick, avtryck, utblick Kultur Västra Götaland 2005/2006” artikel om Mars Express speglad från projektdeltagare i Mölndal. 
Läs artikeln (pdf) 

Samverkan med arkitekter
En stor resurs i arbetet med arkitektsamverkan och workshop med barn och unga i Västra Götaland  var Mie Svennberg, arkitekturkonsulent i Göteborg. Läs mer om Mie Svennberg här.

”Biblioteksrummet som marknadsföring av verksamheten” (word)
Workshop på Regionbibliotek Västra Götaland Kungsgatan med arkitekturkonsulent Mie Svennberg och inredningsarkitekt Rebecka Graf Nordström 2005-10-03 

Olika delprojekt inom Västra Götaland:

Alingsås
4-5 åringar intervjuas hösten 2005 i Alingsås.
Se filmen 
Maud Svahn, Alingsås bibliotek

Drömbibliotek
Intervjuer med gymnasieungdomar i Alingsås. 
Se filmen 

Härryda
Möte med miljöer – en undersökning i projektet Mars Express.
Johanna Pettersson, skolbibliotekarie Ekdalaskolan

2020 Mars Express i Härryda kommun (pdf)
Christina Wedenmark

Kungälv
Barnbibliotekarie Britt-Marie Rancken, Kungälv, har tillsammans med konstnär Anette Rosati haft målarverkstad  på temat Bibliotek med ett tiotal 6-8-åringar. 
Tyvärr finns inget tillgängligt material kvar.

Mölndal
Projektet i Mölndal ingår även i VISP-projektet.
I Mölndals stad arbetar två bibliotekarier med projektet. I Balltorp bygger en skolklass just nu tillsammans med en arkitekt sitt drömbibliotek i modellform utifrån de svar man fått på frågor som barnen själva ställt till invånarna. Barnens modeller ställdes ut i stadshushallen

På Katrinebergs förskola gör några barn få göra studiebesök i olika inspirerande miljöer för att träna sig på att tänka fritt och fantisera om just ett framtida barnbibliotek. Fler metoder kommer att prövas under projektets gång. Läs dokumentation om besöken här >>>
Bilder från barnens studiebesök:

Enhetschef Eva-Lotta Stenbäck-Hammarström, Mölndals stadsbibliotek,Balltorps bibliotek. Barnbibliotekarie Lena Jonsson, Mölndals stadsbibliotek, huvudbiblioteket 

Skövde
I Skövde har vi under några dagar i början av maj utfört ett delprojekt i 2020 MarsExpress. Vi har samarbetat med 15 elever från Stöpenskolan (ca. 1 mil utanför Skövde) i åldrarna 14- 15 år. 
Som utgångspunkt för projektets upplägg valde vi Kulturhuset i Skövde.
Eleverna åkte in till Skövde och tillsammans med SO-lärare Gunn Haglind och arkitekturpedagog Rebecka Graf deltog eleverna i en rundvandring både utanför och inne i Kulturhuset.
Hur tänkte arkitekten då han ritade huset?
Eleverna koncentrerade sig senare på stadsbiblioteket och begrundade frågorna:
Vad får man göra och vad får man inte göra på biblioteket?
Därefter delade eleverna själva upp sig i fem grupper, med tre elever i varje grupp.
Nu fick varje grupp själv bestämma vilken del av biblioteket de ville förändra, och rita in det i befintliga lokaler.
Rebecka visade ett bildspel för att få igång kreativiteten, och därpå gavs det fria händer att planera och bygga modeller.
Grupp 1: Studierum 1 
Grupp 2: Rollspels/Fantasyrum 
Grupp 3: Studierum 2 
Grupp 4: Hela biblioteket 
Grupp 5: Japanrum och Djungelrum 

Resultatet blev över förväntan, eleverna stod för många nyskapande idéer.

Lizette Uddmar  2005-05-20

Sollebrunn 
Marsexpressen i Sollebrunn - filialbiblioteket utanför stan
Visst vill man vara med i ett projekt som ser framåt och utanför våra vardagliga gränser. Det är viktigt att ha framförhållning, att försöka se trender och tendenser i samhället. Vart är vi på väg och varför? 
Heidi Carlsson Asplund, Alingsås bibliotek

Tranemo

Barns drömmar är en bild av framtiden.

För att få reda på mer om barns idéer om det framtida barnbiblioteket beslutade vi oss för att arbeta med en fjärdeklass under ett par dagar. Vi ville använda både bild och ord.

Vi valde att arbeta med en process där varje barn fick möjlighet att fördjupa sig i sina egna drömmar. Vi ville att eleverna skulle ges möjlighet att arbeta med sina inre bilder, utveckla vad de tycker om, tolka känslan i ett rum, diskutera vad som kan finnas i ett bibliotek och till slut försöka gestalta ett rum som avspeglar de unika egna idéerna och drömmarna. Vår utgångspunkt är att i barnens drömmar ligger en nyckel till framtiden.

Fredrike Holzhausen Henriksson och Kristina Åberg

Bildspel.ppt

 

Delprojekt Skåne

The Jungle of Books: A library designed for kids by kids: Awnic_bromolla.pdf

GardneranalysavWorkshop563.doc

Studieresa_arhus20060518.doc

Studieresa_arhus2_20060518.doc

SedanKommerEnBok.pdf

Teddy_i_Ljuset.ppt

interaktionsdesign.doc

malmo_berikalasning.PPT

malmo_ljusotyg.PPT

Miljöbilder.doc

ungdomsbibl.doc

verkstader.ppt

Delprojekt Jönköpings län

Råslätts bibliotek - teckningar ppt - Modeller Råslätt ppt 

Extreme makeover 2005 ppt - Modeller 2005

-1