dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

GÅ MED I BARNBIBLLIST

Diskussionslistan (epost) för barnbiblioteksfrågor:  http://listserv.kb.se/scripts/wa.exe?A0=BARNBIBLLIST

Anmäl dig här: http://listserv.kb.se/scripts/wa.exe?SUBED1=BARNBIBLLIST&A=1

När du sedan loggar in kan du göra ändringar som ändra epostadress, skriva inlägg, ange hur du vill ha inlägg, pausa prenumeration, lämna listan mm och se arkivet.

Katarina Dorbell och Örjan Hellström, Kultur i väst, är administratörer av listan.

 

Nyheter och tips

Svenska Barnboksakademins utställning med rubriken En hyllning till barnboken finns nu på en rad språk, inklusive de nationella minoritetsspråken. Utställningen består av 18 affischer med goda argument för läsning och fina illustrationer av några av Sveriges mest framstående illustratörer samt en fin introduktionstext av Martin Widmark. Affischerna  och lärarhandledning finns att ladda ner på https://www.barnboksakademin.com

 

 

 Maila gärna tips och nyheter till katarina@barnensbibliotek.se

Var med i Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Läs om alla expertnätverk

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Kontaktperson: Linnea Björkman
Adress till E-postlistan: nv_barnbibliotek@lists.biblioteksforeningen.se

Svensk biblioteksförenings nätverk för Bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
E-postlista: nv_appelhyllor@lists.biblioteksforeningen.se

Expertnätverket Barn Bibliotek Webb la vi ner nov 2018 då vi tyckte att syftet med nätverket uppfyllts.

VILLKOR
Du måste vara enskild medlem i föreningen. Tips: Låt din arbetsgivare betala avgiften. De pengarna är snabbt intjänade om du går på någon av föreningens konferenser.

ANMÄLAN (GÄLLER ALLA NÄTVERK)
Skicka ett mail till info@svbib.se och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.

Dokument för Nätverket Barn, bibliotek, webb

 Nätverket är nedlagt. Gå med i expertnätverket för barnbibliotek istället!

» Mötesanteckningar från Nätverksträff BBW 12 okt 2018.

» Mötesanteckningar från Nätverksträff BBW 21 nov 2016

» Inbjudan Nätverksträff 21 november 2016

» Minnesanteckningar från Nätverksträff BBW 20 mars 2015
 

-1