dev1
 
Välj söksätt
 • Barnensbibliotek
 • Webb
Search
 
En blå nalle som håller i en bok som det står Barnens bibliotek på.

Varför ska jag läsa högt?

 

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?
Film gjord av Göteborgs stadsbibliotek.

En bok för alla har gjort en film om olika högläsningstyper. Vilken typ är du?

Varför ska  jag läsa högt för barn?

Förutom att det är roligt så finns det många bra saker med att läsa högt för barn.

 • Ditt barns språkutveckling gynnas. Barnet lär sig ord och grammatik snabbare.
 • Barnet får kunskaper om världen och hur olika saker fungerar.
 • Barnet får möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken.
 • Att läsa tillsammans ger en nära känslomässig kontakt mellan dig och barnet. Ni kommer varandra närmare. 
 • När vi samtalar med barnen om det vi läst, väcks funderingar och reflektioner hos dem. Med samtalet som utgångspunkt kan vi väcka andra frågor och knyta an till andra erfarenheter. Det gäller att vara öppen för barnens frågor. På så sätt vidgas deras värld.
 • Barnet blir mer intresserat av att lära sig läsa och får lättare att lära sig det.

 

Fortsätt läsa högt även när barnet blir äldre

När barnet så småningom lärt sig att läsa själv, kan det bli så att högläsningen faller bort som rutin. Och visst är det bra att barnet läser på egen hand, men det finns stora fördelar med att ibland även låta barnet lyssna när du läser. För barnet är det en upplevelse att i lugn och ro få lyssna till en läsning som flyter. Och ni får en gemensam upplevelse att prata om.


 (Källa: bl a Fox, Läsa högt..., Dominkovic, Läsa högt för barn)

Lyssna-tips

Läsa med Martina - Hur peppar man sina barn att börja läsa? I programmet Läsa med Martina bjuder hon på sina bästa tips på hur du förvandlar ditt barn till en passionerad bokmal.

Lyssna direkt:

Läsa med Farzad - Programledaren Farzad Farzaneh leder dig genom läsdjungel. Du får tips på var, hur och när du kan läsa för dina barn. Dessutom får du svar på varför det är viktigt.

Lyssna direkt:

Lite tips

Tror du inte att du kan? Jodå, det kan du! Men här kommer lite tips om du vill bli en ännu bättre högläsare.

 • Sitt upp och se till att magen är fri för att kunna andas längre ner.
 • Viska absolut inte - läs med magstöd.
 • Ta ordentligt tag med konsonanterna i läsningen, tänk till exempel på "fff" och "rrr" som vevar att dra igång rösten med.
 • Variera tonläget så att du inte fastnar i ett läge som inte är bra för stämbanden.
( Källa:Boken om läsning)

Vilken bok ska man välja?

 • Läs gärna boken själv innan du läser den för barnet.
 • Läs en bok du själv tycker om!
 • Välj gärna en bok som är aningens svårare - men inte så mycket svårare... :)

Hur gör man?

 • Läs bara så länge barnet vill.
 • Läs med alla sinnen. Ha gärna med rekvisita. Kanske det finns ett gosedjur som kan användas?
 • Var öppen för barnets frågor. De är viktigare än berättelsen i sig.
 •  

Mer tips?
Vill du läsa mer om att läsa högt och att läsa i skolan läs Anne-Marie Körlings svar på frågan Hur läser man högt?

Lästips om att läsa högt

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje av Maria Björsell Björsell och Anna-Lena Cockin

En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar och beskriver kortfattat med enkelt text och bilder barns språkutveckling och på vilket sätt föräldrar kan göra skillnad. Boken visar hur lekfull samvaro, samtal och sagoläsning stärker barnens språkutveckling. I boken presenteras också forskning som visar att goda läsare använder strategier för att förstå och ta till sig en text. Dessa strategier är viktiga nycklar till läsförståelse och nyfikenhet för de skrivna ordet. För att de yngre barnen på ett lekfullt sätt ska lära sig strategier har författarna skapat Bokkamraterna, sex roliga figurer som karaktäriserar olika strategier. Genom samtal och rollspel lockas barnen till aktiv läsning som lägger grunden för läsförståelse, läslust och läsglädje. Bokkamraterna följer med boken som läskort. Läs mer på lärandelek.se

Läsa högt för barn av Kerstin Dominkovic mfl.

 Boken betonar betydelsen av att vuxna läser högt för alla barn och speciellt för små barn. Samspelet mellan barnet, den vuxne och boken öppnar möjligheter för goda boksamtal, vilka i sin tur har visat sig ge effekter på barns språk -och läsutveckling.Författarna visar med en beskrivning av två högläsningssituationer samt med teoretiska resonemang hur högläsningen gynnar barns tänkande och språkliga utveckling.Boken vänder sig verksamma inom skola och barnomsorg, men även de som vill öka sina kunskaper om högläsningens betydelse för barn.

 

Boken om läsning

Denna bok ger dig nyckeln till ditt barns språk- och läsutveckling. Författare, experter och forskare berättar om vilka verktyg barn behöver för att knäcka läskoden och utveckla sitt språk  .
Det här är en viktig handbok för dig med barn mellan 0-8 år. Lär dig mer  om läsningens tre hemligheter: Språket , skriften, och allmänbildningen - och hur dessa tre delar tillsammans hjälper ditt barn att lära sig läsa. Du får också roliga och bra tips för lyckad högläsning.
 

 

Läsa högt - en bok om högläsningens förtrollande kraft av Mem Fox

I den här boken får du inspiration, kunskap och praktiska tips om hur våra barns liv kan påverkas om vi läser högt för dem när de är små. Författaren berättar också om de tre hemligheter som påverkar barnets språkvecklingen och hur de samverkar tillsammans. 

Bevis för att läsa högt är bra - finns det?

I en stor engelsk undersökning (The Millennium Cohort Study) följde forskare 19 000 barn födda i början av 2000-talet. De kom fram till att barn som regelbundet får sagor lästa för sig utvecklas snabbare och bättre än andra barn.

Treåringar som har någon som dagligen läser högt för sig har det mycket lättare när de börjar skolan. De ligger i genomsnitt 2,8 månader före sina jämngamla i utvecklingen när det gäller kommunikation och språk. Men att lyssna på berättelser verkar också stimulera andra förmågor: i matte ligger de i snitt 2,4 månader före i utvecklingen.

Källa: The Millenium Cohort Study 4. User´s Guide to Initial findings

Så får du ditt barn att läsa mer:

 • Läs högt för ditt barn - varje dag
 • Läs det du själv tycker om - ditt engagemang smittar
 • Visa att du gillar att läsa - läs för din egen skull
 • Prata om era läsupplevelser 

Länktips

Göteborgs stadsbibliotek ger tips kring högläsning.

Läs hjärta högt

Folkhälsan - en finsk sida ( på svenska) som berättar om barns språkutveckling.

Barnlogopedmottagningarnas egna sida med mycket information och tips.

Utbildningsradions hemsida om språkutveckling för förskolebarn

Förlaget Gobokens sida om barn och läsning

Akademibokhandelns Om barns läsning
Varför är högläsning så bra av Ingvar Lundberg

-1