dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 
En blå nalle som håller i en bok som det står Barnens bibliotek på.

Skrivet om Barnens bibliotek

Bibliotekens virtuella kontakter med barn och ungdomar – Hur ser de ut och hur kan de utvecklas?
Förstudie om bibliotekens virtuella kontakter med barn och ungdomar.
Beställd av projektet Öppna bibliotek 2010
Utförd av Lotta Bergman.

Hur ska virtuella bibliotekstjänster se ut? Kartläggning Barn - Bibliotek - IT 2010. SLB. Lena Lundgren, Annika Holmén, Lousia Hatamian, Ann Östman.

Barnens bibliotek - Barn och bibliotekarier tipsar om böcker på internet, Tina Kolström, Uppsala 2010

Information för barn - en kunskapsöversikt över de svenska bibliotekens informationstjänster för barn. BHS 2007:13

Utvärdering Barnbokskatalogen

Barnbibliotek på Internet 2005 magisteruppsats

Barnens bibliotek Widgets


Barnensboktips widget

Visar boktips från barnensboktips på barnensbibliotek.se. För användning, ansök om utvecklarnyckel hos barnensbibliotek.se. Skicka förfrågan till info@barnensbibliotek.se
Villkor för användning är att ni nånstans på er sida för barn länkar till Barnensn bibliotek - helst med loggan.


Widget code:

<script src="http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/barnensboktipswidget.js">

</script>

<div id="bb_barnensboktipsContainer" rel="{devkey}" rev="1">

<img src=’http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/ajax-loader.gif’ /></div>


För användning av barnensboktipswidget måste javascriptet: "barnensboktipswidget.js" läggas till i html-koden på sidan.

Sidan måste även ha en div-tag med id: "bb_barnensboktipsContainer"

Standard inställningarna för widgeten, är visning av det senaste boktipset från barnensboktips på barnensbibliotek.se.
 

Välj söktyp: Lägg till ett kommatecken (,) och vald söktyp som värde i “rel” attributet på divtagen med id:t "bb_barnensboktipsContainer".


Söktyp: barnensboktipswidget har fyra söktyper för listning av boktips.

1: bylatest = Visar det senaste boktipset. bylatest är standardvärde

2: byuser = Visar vald boktipsares boktips.

3: byauthor = Visar boktip med böcker av en viss författare.

4: byrandom = Visar slumpmäsigt boktips.


Exempel:

<script src="http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/barnensboktipswidget.js">

</script> <div id="bb_barnensboktipsContainer" rel="{devkey},byrandom" rev="1">

<img src=’http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/ajax-loader.gif’ /></div>


För att kringgå standard stilmallen, lägg till "nocss" som tredje värde i "rel" attributet.

Exempel:

rel="barnensbibl,byrandom,nocss"


För att dölja barnensboktips logotyp, lägg till "nologo" som fjärde värde i "rel" attributet.

Exempel:

rel="barnensbibl, , ,nologo"


Värden för sökning:

För att skicka med de värden du vill använda för sökning lägg till “rev” attributet på divtagen med id:t "bb_barnensboktipsContainer".

Förväntade värden per söktyp:

1: bylatest = Ange antal boktips som skall visas (numeriskt värde), standardvärde=1.

2: byuser = Ange boktipsarens namn (text).

3: byauthor = Ange bokens författare (text).

4: byrandom = Ange antal boktips som skall visas (numeriskt värde).


Exempel:

<script src="http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/barnensboktipswidget.js">

</script> <div id="bb_barnensboktipsContainer" rel="{devkey},byrandom" rev="4">

<img src=’http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/ajax-loader.gif’ /></div>


Exempel: (Sök efter boktips av Astrid Lindgren, visa ingen css, och ingen logo)

<script src="http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/barnensboktipswidget.js">

</script> <div id="bb_barnensboktipsContainer" rel="{devkey},byauthor,nocss,nologo" rev="Astrid Lindgren">

<img src=’http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/ajax-loader.gif’ /></div>


Exempel:(Visa de senaste boktipset, visa ingen logotype)

<script src="http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/barnensboktipswidget.js">

</script> <div id="bb_barnensboktipsContainer" rel="{devkey},,,nologo" rev="1">

<img src=’http://www.barnensbibliotek.se/desktopmodules/barnensboktips/api/widget/ajax-loader.gif’ /></div> 

Barnens bibliotek Api v1.0

 

base uri:http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1

secondary base uri:http://barnbibblan.se:8080


Exempel:

http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bylatest/1/devkey/{din devkey}?callback=minfunktion


responsetype:

XML: default (ex. http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bylatest/1/devkey/a****f)

Json: ?type=json (ex. http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bylatest/1/devkey/{din devkey}?type=json)

Jsonp: ?callback=?  

(ex. http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bylatest/1/devkey/{din devkey}?callback=minfunktion)


 

Json Response

{"Antal": 1,

  "Booktiplist": [{

        "TipID": 5432,

        "title": "Monsterflickan Blodsband",

        "Bookid": 4818,

        "Author": "Stefan Ljungqvist",

        "HighAge": 12,

        "LowAge": 8,

        "Review": "Review text (html-format)",

        "UserName": "Nisse Hult",

        "Userid": 4321,

        "Userage": 9,

        "Tiptype": 0,

        "Category": "18",

        "ImgSrc": "http://www.barnensbibliotek.se/Portals/0/bokomslag/9171307346.jpg",

        "Approved": 1,

        "Inserted": "2014-11-10T00:00:00"

    }],

 "Status": "OK get by latesttip"

 "ImgSrc": "http://www.barnensbibliotek.net/Portals/0/bokomslag/foto_saknas.jpg",

 "Approved": 1,

 "Inserted": "2011-10-18T00:00:00"

}       

 

API Sections:
 

Boktips

boktips/bylatest/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bylatest/{maxposts}/devkey/{din devkey}

boktips/byrandom/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byrandom/{value}/devkey/{din devkey}

boktips/byuser/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byuser/{userid}/devkey/{din devkey}

boktips/byid/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byid/{bookid}/devkey/{din devkey}

boktips/bytipid/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bytipid/{booktipid}/devkey/{din devkey}

boktips/bytitle/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bytitle/{booktitle}/devkey/{din devkey}

boktips/byauthor/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byauthor/{bookauthor}/devkey/{din devkey}

boktips/bycategory/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bycategory/{categoryid}/devkey/{din devkey}

boktips/bysearch/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/bysearch/{searchtext}/devkey/{din devkey}

boktips/byrating/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byrating/{maxposts}/devkey/{din devkey}

boktips/byageinterval/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/byageinterval/{age}/devkey/{din devkey}

boktips/BookTipsByRandomInCategory/

GET

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/BookTipsByRandomInCategory/{categoryid}/devkey/{din devkey}

boktips/Boktipsadd/

POST

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/Boktipsadd/devkey/{din devkey}

Required postvalues: Title, Review, Age, Category, (barnens bibliotek) UserName, (barnens bibliotek) Password, (barnens bibliotek) Userid

boktips/BoktipsUpdate/

PUT

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/BoktipsUpdate/devkey/{din devkey}

Required postvalues: Approved,Categoryid,HighAge, ImgSrc, LowAge,TipID,Title,Age, (barnens bibliotek) UserName, (barnens bibliotek) Password, (barnens bibliotek) Userid

boktips/BoktipsDelete/

DELETE

Service at http://api.barnensbibliotek.se/Api_v1/boktips/BoktipsUpdate/devkey/{din devkey}

Required postvalues:TipID, (barnens bibliotek) UserName, (barnens bibliotek) Password, (barnens bibliotek) Userid


 


 

-1