dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

Tre staplar med böcker och siffror 1, 2 och 3

 

 

Tävlingsvillkor för Monster-monster-tävlingen

Villkor som gäller för deltagande i tävlingen:

 

1. Vem får tävla?: Alla barn upp till 18 år.

2. Tävlingstid: För att tävlingsbidraget ska vara giltigt måste det skickas in under perioden den 22 oktober - 26 november 2018.

3. Vinster: 5 bokpaket med två signerade Monster-monsterböcker i vardera paket.  Priserna kommer från Egmont Publishing. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra saker.

4. Juryn: Vinnarna utses av en jury. I juryn sitter Katarina Dorbell, Barnens Bibliotek, Anette Voigt, Egmont Publishing, Johannes Pinter, författare. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 

5. Så får du veta att du vann: Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet.

 

Det juridiska.... be en vuxen läsa och förklara för dig!
 

6. Varför vi sparar dina uppgifter: De uppgifter du lämnar om dig själv (din adress och epost) behövs för att vi ska kunna kontakta dig. Vi tar bort alla uppgifter i vår databas så fort tävlingen är avslutad.  Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje man.  Kontakta oss på Barnensbibliotek.se om du vill att vi tar bort dina uppgifter innan tävlingen är avslutad. Det innebär förstås att du inte kan delta i tävlingen längre. 

7. Förälder eller vårdnadshavare måste godkänna: Genom att skicka in ett bidrag säger du också ja till att vi sparar dina uppgifter ett tag och att ditt namn publiceras på internet om du vinner. Eftersom du är under 18 år måste du be om en förälders eller vårdnadshavares ok för detta. Inte för att få skicka in ett tävlingsbidrag, det har du alltid rätt till! - utan vi behöver veta att det är ok att vi sparar en uppgift om dig ett tag.
Gör så här: Skriver du till oss via mail eller post be en förälder skriva sina kontaktuppgifter (epost eller telefon) i mailet eller brevet.
I formuläret ber du en förälder skriva i sin epostadress.

ELLER, be din lärare att skicka in åt dig. Då hör vi av oss till läraren som får berätta för dig att du vunnit.

8. Upphovsrätt: När du skickar in ditt bidrag i tävlingen ger du Egmont Publishing, författaren och illustratören av serien Monster monster rätt att använda ditt bidrag. Du ger dom också rätt att ändra i ditt bidrag. Men du har alltid upphovsrätten till ditt bidrag.

Har du frågor om villkoren är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Arrangör: Egmont Publishing och Barnens Bibliotek

-1