dev1
 
Välj söksätt
  • Barnensbibliotek
  • Webb
Search
 

     

Barnen går i klass 3 – 4 i Sverigefinska skolan i Göteborg, Göteborgin Ruotsinsuomalainen Koulu

Västra Götalandsregionen gav i slutet av 2010 Kultur i Väst uppdraget att göra något som kunde stötta finsktalande barn i Sverige i sin tvåspråkighet. Eftersom barn och unga är ett prioriterat område hos Kultur i Väst  ville vi göra något som riktar sig direkt till barn och som också är gjort av barn.

Vi gillar boken Tio pinnar i luften – sagor sånger gåtor på nationella minoritetsspråk och svenska (Skolverket 2010).
Det är en antologi som ger ett smakprov på språk och kulturer som vid sidan av svenska funnits i landet under långa tider, och vi fick idén att iscensätta det finska kapitlet med barn som agerar; sjunger, leker leken och berättar gåtorna - på finska och svenska - och göra en film. 

Nu är det klart! Se och lyssna på filmerna! Sjung med i sången och gå ut och lek leken! Mycket nöje!

Sverigefinska skolan i Göteborg, Göteborgin Ruotsinsuomalainen Koulu, är en tvåspråkig skola med 85 elever i årskurserna F-9. I arbetet med de här filmerna har vi samarbetat med eleverna i klass 3 – 4 och deras klasslärare Maritta Wallius.

Filmerna finns också samlade på en DVD. Maila oss så skickar vi den.
 

Om minoritetsspråk

I Sverige talas mellan 150 – 200 språk. Vårt gemensamma språk är svenska, men vi har också fem nationella minoritetsspråk, som talats här i flera hundra år och som vi särskilt ska värna. Det är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att stödja minoritetsgrupperna och deras språk har vi en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009.

I Västra Götaland finns så kallade förvaltningsområden för det finska språket. Här ska vi särskilt stödja finskan, till exempel har man här rätt att använda finska i kontakt med myndigheterna. Stadsbidrag utgår till förvaltningsområdena för att stimulera detta arbete. Västra Götalandsregionen har efter samråd med finska företrädare valt att satsa på de ungas språk.

Många tvåspråkiga barn möter aldrig sitt modersmål ute i samhället. Att höra sitt modersmål talas i en offentlig miljö tror vi kan stärka känslan för minoritetsspråket. Det är det vi hoppas att denna film ska bidra med!

Vill du veta mer om minoritetsfrågorna? Gå in på  www.minoritet.se

-1